Re-fund.com is een bedrijf dat particulieren, bedrijven en reisverzekeraars helpt om onverschuldigd betaalde luchthavenbelastingen van niet gebruikte vliegtickets terug te krijgen. Hierdoor kunnen de klanten van Re-fund.com hun kosten verlagen.

Uiteraard zijn onze werkzaamheden legaal. In drie onafhankelijke rechtszaken aangespannen door Re-fund.com tegen luchtvaartmaatschappijen en reisagenten heeft de rechter geoordeeld dat Re-fund.com in haar gelijk staat en dat luchthavenbelastingen zónder aftrek van administratiekosten moeten worden terugbetaald.

Het achterhouden van onverschuldigd betaalde belastingen is hiermee een economisch delict en dus fraude. Belastingen die niet hoeven worden afgedragen, zijn ook niet verschuldigd. Luchthavenbelastingen worden pas afgedragen door de luchtvaartmaatschappijen als de passagier daadwerkelijk is ingestapt en dus op de namenlijst staat. Als de passagier niet vliegt zijn de vooruit betaalde luchthavenbelastingen, onverschuldigd en dus moeten deze worden terugbetaald aan de passagier.

Daarnaast heeft heeft het Europees Parlement op 3 februari 2014 amendement 8 aangenomen op EC261/2004:

Amendment 8
Proposal for a regulation
Recital 9 a (new)
(9a)  Where a passenger cancels a flight, air carriers should be obliged to refund, free of charge, taxes which have already been paid.

Natuurlijk mag u gewoon aan de passagier uitbetalen. Echter, wij zullen vervolgens dit bedrag weer bij de passagier terughalen. Dit is omslachtig voor zowel de passagier als voor ons. Daarnaast confronteert u uw klant met een lagere annuleringsfactuur dan dat u eerder in rekening heeft gebracht. Dit kan een genante situatie zijn voor u als reisorganisator of reisagent.

Tevens zijn wij door onze opdrachtgevers gemachtigd om op te treden namens hen. Deze machtigingen kunnen wij uiteraard op verzoek overleggen.

In veel gevallen treden wij op namens een reisverzekeraar. Deze heeft de reiziger 100% schadeloos gesteld en heeft door middel van schadeloosstelling alle rechten en plichten van de reiziger overgenomen. Ook het recht op restitutie van de luchthavenbelastingen. Maar deze regreshandeling laat de reisverzekeraar weer uitvoeren door Re-fund.com middels een machtiging.

In de hierboven genoemde drie rechtszaken heeft de rechter geoordeeld dat Re-fund.com als gevolmachtigde derde partij aansprak mag maken op de luchthavenbelastingen.

Dat is niet helemaal juist. Vroeger werd het in veel gevallen door reisagenten en touroperators ook al wel gedaan, maar werden deze luchthavenbelastingen nooit teruggegeven aan de reiziger. Daarnaast waren vroeger de luchthavenbelastingen zo laag dat het bijna niet de moeite was om deze luchthavenbelastingen terug te vragen. Maar door stijging van alle overheidstoeslagen en beveiligingstoeslagen is het nu wel de moeite om deze luchthavenbelastingen terug te vragen.

Wij zullen altijd trachten constructief met u in gesprek te blijven en u te overtuigen om mee te werken. Bent u desondanks voornemens om niet mee te werken dan zullen wij in eerste instantie onze opdrachtgevers hiervan op de hoogte stellen.

In veel gevallen kunnen de luchthavenbelastingen via een zogenaamde ‘Rekening Courant’ verrekend worden. Als dat niet mogelijk is dan zullen wij u sommeren om de onverschuldigd betaalde luchthavenbelastingen te restitueren.

Wenst u dan nog steeds niet mee te werken, dan zullen wij uw dossier voorleggen aan de rechter. In drie verschillende zaken, bij drie verschillende rechtbanken, heeft de rechter geoordeeld dat er geen enkele juridische grondslag is voor een reisagent/touroperator om de onverschuldigd betaalde luchthavenbelastingen en toeslagen achter te houden. De rechtbank heeft in één zaak zelfs een dwangsom van € 10.000 toegewezen omdat de reisagent niet mee wilde werken.

Een rechtszaak voeren is het laatst wat wij en onze opdrachtgevers willen, maar als u niet communiceert of niet mee wilt werken, dan rest ons geen andere optie. Wij hopen dat u hiervoor begrip heeft.

Wij zijn een efficiënt bedrijf en werken uitsluitend via ons geavanceerde ‘claims management systeem’ en per e-mail. Door uitsluitend te communiceren per e-mail kan er ook nooit sprake zijn van miscommunicatie zoals bij een telefoongesprek. E-mails kunnen gearchiveerd worden en daardoor kunnen u en Re-fund.com altijd duidelijkheid verschaffen naar elkaar. Wij zijn dagelijks bereikbaar op: [email protected]

Dit is volledig in overeenstemming met 230b van het Burgerlijk Wetboek (boek 6) waarin een aanbieder op het internet de verplichting heeft om de afnemer direct te kunnen laten communiceren met de aanbieder.

Artikel 230b

De dienstverrichter die diensten verricht als bedoeld in richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376), stelt de afnemer van die diensten de volgende gegevens ter beschikking:

  • 1.zijn naam, rechtspositie en rechtsvorm, het geografisch adres waar hij is gevestigd, zijn adresgegevens, zodat de afnemers hem snel kunnen bereiken en rechtstreeks met hem kunnen communiceren, eventueel langs elektronische weg;