Gratis restitutie van luchthavenbelastingen

Met overtuigende meerderheid heeft het Europees Parlement op 3 februari 2014 amendement 8 aangenomen op EC261/2004 aangenomen waarmee op zeer korte termijn bij wet vastgelegd zal worden dat luchtvaartmaatschappijen GEEN administratiekosten meer in rekening mogen brengen voor het restitueren van luchthavenbelastingen.

Administratiekosten vanaf heden verboden

Tot op heden was het voor de reiswereld toegestaan om administratiekosten in rekening te brengen voor het restitueren van luchthavenbelastingen als de consument zijn ticket niet kon gebruiken vanwege annulering. In deze situaties is het al heel vervelend voor consumenten dat ze hun geld kwijt zijn, maar dat er ook nog administratiekosten in rekening werden gebracht om luchthavenbelastingen te restitueren was extra wrang. Mede omdat deze belasting een gebruikersbelasting is en derhalve pas verschuldigd is na gebruik of afname.

In het geval van een vliegtickets is het gebruik van de luchthaven doorslaggevend, om precies te zijn; het daadwerkelijk instappen van de passagier. Stapt de passagier niet in dan zijn deze belastingen ook niet verschuldigd en krijgt men vanaf nu alle luchthavenbelastingen terug zonder dat hier administratiekosten in rekening worden gebracht.

ANVR blijft vreemd advies geven

Zelfs de ANVR (de brancheorganisatie van de betalende leden uit de reissector) geeft haar leden (de reisagenten en touroperators) nog steeds het advies om extra (administratie)kosten in rekening te brengen zodat deze kosten het bedrag aan restitutie overtreft zodat er geen luchthavenbelasting meer terugbetaald kan worden. Dat is erg vreemd want de ANVR organisatie te zijn met betrouwbare en fatsoenlijke leden waar de consument met een gerust hart zijn reis kan boeken. Maar met dit advies zijn consumenten juist in het nadeel en kost het hen geld. Terwijl de ANVR-leden (de reisorganisaties) juist verdienen aan de vervelende situatie van annulering door de consument.

Advies van de ANVR aan haar leden:

Ons is bekend dat EU-verordening zich bevindt in een herzieningsproces, maar dit proces is nog niet afgerond. Het gaat nog om “amendementen” van het Europese parlement op het herzieningsvoorstel.

Maar zelfs als amendement 8 van het Europese parlement (Wanneer een passagier een vlucht annuleert, moeten de luchtvaartmaatschappijen verplicht zijn reeds betaalde belastingen kosteloos terug te betalen) al van kracht zou zijn, brengt dit geen wijziging. De airline wordt (via dit amendement) weliswaar verplicht tot terugbetaling van de luchthaven belastingen zonder daar kosten op in te houden, maar de touroperator/reisagent mag tegenover zijn klant wel rekening houden met eventuele extra (administratie)kosten die voor TO/RA zijn verbonden aan het terugclaimen van deze taxen bij de airline als hij deze terugbetaalt aan de reiziger. Dit is en blijft toegestaan o.g.v. art. 12 ANVR-Reisvoorwaarden resp. art. 3.3 ANVR-Boekingsvoorwaarden.

De ANVR adviseert aan haar leden dus om extra (administratie)kosten in rekening te brengen aan klanten die toch al in een vervelende situatie zitten als ze moeten annuleren. Wat de ANVR ook verzuimt mede te delen aan haar leden is het feit dat artikel 12.4 van de ANVR-Reisvoorwaarden wel degelijk de verplichting met zich mee brengt om restitutie te verlenen aan de consument.  Helaas communiceert de ANVR alleen artikel 12.1 t/m 12.3 aan haar leden en wordt, misschien bewust, artikel 12.4 niet genoemd.

Wij zijn dan ook heel nieuwsgierig hoe de ANVR zich tegenover deze wet gaat verdedigen en dit advies goed kan praten tegenover de consument.

ANVR weigert inhoudelijk te reageren

Ondanks drie schriftelijke verzoeken in 1,5 jaar tijd tot een goed gesprek, weigert de ANVR inhoudelijk te reageren op ons aanbod. Ook op concrete vragen van gaat de ANVR niet in. De ANVR heeft echter wel de moeite genomen om de reisbranche te informeren over Re-fund.com, ook dit wordt gedaan op basis van onjuiste en incomplete informatie. Ook hierbij geldt dat de ANVR weigert onze bewijzen in te zien die het tegendeel bewijzen.

Update april 2014:

Na aandringen van diverse reisverzekeraars om toch met ons in gesprek te gaan, is de ANVR na 1,5 jaar eindelijk overstag gegaan en heeft er inmiddels een gesprek plaats gehad. Tijdens dit gesprek heeft dhr. Walter Schut van de ANVR aangegeven dat als ANVR-leden deze onverschuldigd betaalde luchthavenbelastingen achter houden “de ANVR-leden inderdaad niet goed bezig zijn.” Het is nu wachten op bericht van ANVR waarin de daad ook daadwerkelijk bij het woord wordt gevoegd.